Welkom op onze website

Een goede schoolkeuze is een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van Uw kind nu en in de toekomst. De roep om creatieve mensen met sociale vaardigheden, die plannen kunnen bedenken, initiatiefkracht bezitten, zich daarmee willen verbinden klinkt steeds vaker.

 
 
 
 
Via ons breed aanbod aan vormende vakken en kunstzinnige activiteiten  begeleiden we onze leerlingen bij dit proces om hier naar toe te groeien. “Worden wie je bent” is een van de uitgangspunten bij de begeleiding van onze leerlingen en dit is terug te vinden in de organisatie en inhoud van het onderwijs.
 
 
Deze school biedt vrijeschoolonderwijs. Meer informatie?

Zoeken

Laatste nieuws

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers

Registratie