Commissies

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie verzorgt informatieve en ontspannende activiteiten voor de schoolgemeenschap en andere belangstellenden van buiten school.

Herfstmarkt- en lentemarktcommissie
Deze commissie organiseert twee keer per jaar een markt (herfst en lente). De opbrengst wordt besteed aan speciale behoeften van de school. Voor hulp bij deze markt en voor de organisatie wordt steeds een beroep gedaan op alle ouders.

Jaarfeestengroep
Voorbereidingen voor de viering van de jaarfeesten in de school worden door de jaarfeestengroep verzorgd. Zowel inhoudelijk als praktisch/organisatorisch. Vlak voor de feesten komen intekenlijsten in school te hangen, waarop ouders voor verschillende klussen kunnen intekenen.

PR groep
De PR groep houdt zich bezig met de public relations van de school.

Tuingroep
Binnen de school is een groep ouders actief bezig met het onderhoud en de inrichting van het buitenterrein van de school. Eenmaal per maand op zaterdag is er een tuindag. Daarbij is iedereen van harte welkom. Actuele tuindagdata vindt u in de nieuwsbrief.