Historie

In legendes en mythen zijn de hoofdrollen meestal weggelegd voor mensen en Goden. Naast de vaste bewoners van fantasie is er één vogel die steeds terug te vinden is in spectaculaire verhalen met een verborgen betekenis. En nog opvallender is dat deze vogel te vinden is in verschillende culturen op verschillende continenten.

We hebben het hier over de Vuurvogel, ook wel de Feniks genoemd, die de verbeelding van de mensen sinds eeuwen in een magische ban blijft houden. Volgens de overleving en de geschriften is De Vuurvogel een bijzondere vogel die honderden jaren oud wordt. De verhalen leren ons dat de prachtige vogels een nest bouwen van kaneel en twijgen, deze op een bepaald tijdstip in brand steken en zelf opgaan in de vlammen. Uit de as ontstaat een nieuwe Vuurvogel en dit nieuw gevederde wonder begint aan een zelfde levenscyclus als zijn voorganger.

Deze mythe is niet alleen een fantasieverhaal maar legt ook de nadruk op leven na de dood en zelfs onsterfelijkheid. De fascinatie van de mens voor de legende van de Vuurvogel komt wellicht, omdat deze de wens tot onsterfelijkheid in zich draagt.

  De Vuurvogel

Voor vrijeschool de Vuurvogel is het niet zozeer het mythische beeld van de Vuurvogel waar we ons op richten, maar vooral de inhoudelijke kracht en richting die we in deze verhalen herkennen en die de school tot uitdrukking wil brengen in haar handelen.

Het is in onze ogen de zeldzaamheid, het unieke en de bijzondere eigenschappen van de Vuurvogel die een metafoor zijn voor het bijzondere dat in ieder kind schuilt. Wij zien vooral het belang en de opgave dat juist deze school heeft om die bijzondere kwaliteit van ieder kind te herkennen en te koesteren. Dat raakt het wezen van onze school.

Op 20 december 1979 is de Vrije School Ede opgericht en ruim 32 jaar later is deze school getransformeerd in de vrijeschool de Vuurvogel en kan deze school net als de Vuurvogel beginnen aan een nieuwe levenscyclus.

Gevoed door de historie en de inhoudelijke achtergronden van het vrijeschoolonderwijs wil de Vuurvogel  haar leerlingen graag de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen tot vrij denkende, warm voelende en zelfstandig handelende mensen, passend in deze maatschappij. “Worden wie je bent” blijft daarbij het uitgangspunt!