Sint Michaël

Waarom vieren we dit feest?

Het is zo’n 70 jaar geleden dat er weer een nieuwe impuls kwam om dit feest te vieren; voor de ‘doorsnee’ Nederlander is het echter een onbekend feest.

Vroeger en nu

Lange tijd is de mensheid gevoed en geleid door geestelijke beelden, door godsdienst, kunst en wetenschap, die vroeger nog één geheel vormden. Je zou kunnen zeggen dat de mens vroeger is opgevoed met beelden van geestelijke realiteiten. In die tijd was het feest van Michaël een vanzelfsprekend feest.

Ridder te paard

Michaël die de draak bestrijdt is een voorstelling die talloze malen is uitgebeeld, vooral op ikonen. Soms is hij afgebeeld als engel, soms ziet hij eruit als een ridder te paard. In het laatste geval wordt gesproken over St. Joris, die de draak verslaat. Georgius heette hij en hij was een martelaar uit de 3eeeuw.

De draak van Michaël vinden we terug in de Openbaring van Johannes (de Apocalypse).

Daar wordt gesproken over een vuurrode draak met 7 koppen, 10 horens en op elke kop een diadeem. In dat diadeem staat dan: “Toen brak er in de hemel oorlog uit”. Michaël en zijn engelen moesten strijden tegen de draak. De draak streed.

Hij werd neergeworpen op de aarde, waar hij als vijand van de mensen optreedt en als verleider. Toch worden er meer legenden verteld over Michaël en de draak dan er geschreven is in de Bijbel.

Liedje en Kringspel: De boze Spin

Daar was eens een elfje gevangen
door een boze venijnige spin.
Nu keek ze achter spinragstangen
treurig en vol verlangen
de zonnige wereld in

Maar een dapper klein dwergje
had alles van het elfje gehoord.
Hij sprong in een wip uit z’n huisje
met een ijzeren zwaard in zijn vuistje.
Zo gezwind als de wind ging hij voort

Hij liep over duinen en dalen
naar ’t elfje in ’t donkere bos
en de spin trachtte hem te verjagen
maar de dwerg heeft hem dapper verslagen
en toen was het elfje verlost.

De kinderen spelen dit spel als invulling en beleving van de legende. Voor een kleuter is het verslaan van de spin beeldender dan het verhaal van Michaël en de Draak. Het kan voor een schuchter kind heel bevrijdend zijn om ook eens de venijnige spin te zijn.

Innerlijke bron

Het Michaëlfeest is aan het begin van de herfst. De natuur neemt langzaam in pracht af, het verstilt en sterft af. Het wordt kil.

Het hele leven kan soms ook een moment van verkilling hebben, maar juist dan kunnen we hulp verwachten van hoger hand. Wij moeten ons niet verliezen in het uiterlijk, het is juist wanneer wij op zoek gaan naar de innerlijke bron, dat wij zullen merken dat Michaël ons kan helpen.

We moeten de moeilijke dingen niet uit de weg gaan, maar juist tegemoet treden, verslaan. Ook die draak is in onszelf. Deze draak weerhoudt de mens ervan een werkelijk geestelijk wezen te zijn. Hij wil de ziel van de mens verdoffen, de geest mechaniseren en het lichaam verdierlijken.

Geestelijke verbinding

Michaël is géén verzinsel maar een geestelijk wezen. Hij wil dat de mens die geestelijke verbinding behoudt. Michaël dwingt niet, hij wijst slechts de weg. Hij kan dienen als inspiratiebron.

Het feest van Michaël is het feest van de moed, van innerlijk wakker zijn. Alleen dan kun je werkelijk in staat zijn de gluipende macht van de draak te onderkennen én te overwinnen.

Liedjes Sint Michael