Vrijeschool de Vuurvogel en Stichting Pallas

Vrijeschool de Vuurvogel maakt deel uit van Stichting Pallas. Deze overkoepelende organisatie verzorgt primair onderwijs voor 2200 leerlingen, verdeeld over 14 scholen in Midden en Zuid Nederland. Doelstelling van de stichting is de instandhouding en ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs. Lees meer op: Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland.

Maartje ter Beek is de directeur van de Vuurvogel. Zij is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers met algemene vragen. Er is een team van leerkrachten, zorgkrachten en ondersteunend personeel werkzaam. Daarnaast is er de Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en personeel, die het onderling overleg bevordert.