Vrijeschool de Vuurvogel

De Vuurvogel is een basisschool waar vrijeschoolonderwijs wordt gegeven. We zijn een kleinschalige school met ongeveer 130 leerlingen en nu 7 klassen.  Ook hebben we een peutergroep en een bso. Iedereen kent elkaar en iedereen wordt gezien.

Onze school staat vlakbij het centrum van Ede met een mooi stuk grond eromheen. De Vuurvogel is een school met een open oor en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, resulterend in veranderende onderwijskundige en didactische inzichten.

Met ons onderwijs willen we de kinderen zo begeleiden, dat ze datgene, wat zij in aanleg met zich meebrengen, later in hun leven kunnen verwezenlijken. De leerstof is om van te leren, maar ook om aan te groeien. Het aanbod is afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerling. Het leren met hoofd, hart en handen en het ontwikkelen van het denken, voelen en willen vormen een natuurlijke samenhang in de evenwichtige leerweg, die het kind aangeboden wordt.

Basisschool de Vuurvogel biedt naast alle kerndoelen van de basisschool een breed aanbod aan vormende vakken en kunstzinnige activiteiten geïnspireerd vanuit het leerplan van de vrijeschool.  Zo begeleiden we onze leerlingen bij het proces om zich volledig te ontwikkelen. “Worden wie je bent” is een van onze uitgangspunten en dit is terug te vinden in de organisatie en inhoud van het onderwijs.

Wij zijn een basisschool met rijk onderwijs.

basisschool

 

Tijdelijke adreswijziging

Omdat ons mooie monumentale schoolgebouw wordt gerenoveerd hebben onze basisschool en peutergroep & BSO vanaf 1-1-2021 tijdelijk een ander adres. U vindt ons op Oranjelaan 7, 6717JH Ede.

kennismaken met basisschool de vuurvogel

Bent u nieuwsgierig naar het onderwijs op onze school?  Wilt u kennismaken met de peutergroep en bso?

De open inloopochtenden zoals we die normaal gesproken hebben kunnen in deze tijd waarin we afstand moeten houden helaas niet doorgaan. Maar toch kunt u ook nu kennismaken met onze school.  Er zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan en meer van onze school te laten zien. Mail gerust voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

schoolleider

Maartje ter Beek, 
schoolleider van de Vuurvogel

Basisschool de Vuurvogel in Ede